Tarieven 2022

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de  zorgverzekeringswet. Voor 2022 heeft de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars.

Uw basisverzekering heeft een wettelijk eigen risico van € 385,00 voor al uw zorgkosten in 2022.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de GGZ over op een nieuwe manier van tarieven en factureren. In het oude systeem, werd pas aan het einde van uw behandeling een factuur gestuurd naar uw verzekeraar. In het nieuwe systeem wordt er tijdens uw behandeling al een factuur naar uw verzekeraar gestuurd voor de sessies die u heeft gehad. Dit gebeurt maandelijks. 

Het tarief wat hier gehanteerd wordt, is niet meer afhandelijk van uw verwijzing. Het tarief is vastgesteld op basis van de maximum tariefstelling van de NZA. Per verzekeraar zijn prijsafspraken gemaakt die onder dit maximum liggen.

 Voor behandeling door de Psychotherapeut gelden onderstaande maximum tarieven.

Duur sessie Behandeling sessie Diagnostiek sessie
5 30,67 38,33
15 55,69 67,31
30 97,28 115,12
45 139,38 162,76
60 166,13 187,62
75 204,90 229,21
90 250,18 280,84
120 368,76 405,88

Voor ander behandelaren gelden lagere maximum tarieven. Zie de NZA maximum tarieven voor de tarieven voor andere beroepen.

Voor groepssessies gelden andere maximum tarieven. Hieronder het maximum tarief PER HALF UUR PER BEHANDELAAR. 

Aantal personen aanwezig Tarief
2 50,26
3 33,51
4 25,13
5 20,10
6 16,75
7 14,36
8 12,56
9 11,17
10 10,05

Relatietherapie, seksuologie en aanpassingsproblemen worden niet vergoed vanuit uw basisverzekering. Leg eerst contact met uw verzekeraar indien u hiervoor behandeling wilt.

Overgang naar het nieuwe tariefstelsel

 Op 31 december worden alle nog lopende behandelingen in het systeem afgesloten en gefactureerd. Uiteraard wordt uw behandeling niet echt gestopt, maar alle volgende sessies in 2022 worden hierna gefactureerd volgens het nieuwe systeem.

 Dit kan betekenen dat u in korte tijd twee facturen over uw eigen risico kan verwachten van uw verzekeraar. De eerste betreft het resterend eigen risico over 2021 en de tweede betreft het gebruik van eigen uw eigen risico in 2022. Neem contact op met uw verzekeraar voor gespreide betaling, als dit voor u een probleem vormt.  

 Tarief (2021)

In 2022 is een nieuw tariefstelsel ingegaan. Hieronder nog informatie over het oude tariefstelsel.

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-GGZ (tussen haakjes de maximum tarieven 2021 zoals vastgesteld door de NZA). 

  • basis-ggz kort (€ 522,13)
  • basis-ggz middel (€ 885,01)
  • basis-ggz intensief (€ 1434,96)
  • basis-ggz onvolledig behandeltraject (€ 228,04)

 Uw behandelaar deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw aanbieder stelt. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar sinds 2016 een onvolledig behandeltraject in rekening brengen. Chronische zorg wordt niet door Praktijk Langstraat geleverd.

 In de SGGZ worden tarieven vastgesteld aan de hand van de diagnose-behandel combinatie (DBC). Dit is een systematiek waarbij het tarief wordt bepaald door de soort psychische problematiek en de duur van de behandeling.

 Deze producten en DBC’s worden vergoed door uw verzekeraar wanneer er een sprake is van psychische problematiek.

 

Maximum tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Praktijk Langstraat heeft contracten met alle zorgverzekeraars waarin de tarieven voor iedere zorginkoper zijn vastgesteld. Deze voldoen aan de grenzen die de NZA aan de tarieven stelt.

Als u niet op uw afspraak verschijnt, dan wacht uw psycholoog op u en kan dus geen andere clienten zien. Indien u zich niet 24 uur van te voren afmeldt,
wordt  €84,70 in rekening gebracht.

In geval van zorg die wel onder de nederlandse basisverzekering zou vallen, maar de client heeft geen nederlandse zorgverzekering (bijvoorbeeld expats), wordt het maximale NZA tarief in rekening gebracht. Voor zorg die niet onder de nederlandse basisverzekering valt, geldt een tarief van € 120.00 per consult van 45 minuten. Deze dient de client zelf te betalen.