Zorgverzekeringen


Praktijk Langstraat heeft contracten met
alle zorginkopers van verzekeraars.

Dit betekent dat alle behandelingen direct door de praktijk bij uw verzekeraar gefactureerd worden en dat u niet zelf een factuur ontvangt. Uw zorgverzekeraar zal vervolgens uw eigen risico bij u in rekening brengen, voor zover dat nog niet is gebruikt voor andere zorgverlening. Het wettelijk minimum eigen risico is 385 euro.