Zorgverzekeringen


Praktijk Langstraat heeft voor 2019 contracten met
alle zorginkopers van verzekeraars.

Dit betekent dat alle behandelingen direct door de praktijk bij uw verzekeraar gefactureerd worden en dat u niet zelf een factuur ontvangt. Uw zorgverzekeraar zal vervolgens uw eigen risico bij u in rekening brengen, voor zover dat nog niet is gebruikt voor andere zorgverlening. Het wettelijk minimum eigen risico is 385 euro.

Zorginkoper CZ

 

Zorg inkoper CZ  heeft beperkte zorg ingekocht bij Praktijk Langstraat en per 1 april is het zorgplafond bereikt. Verzekerden  bij CZ, Ohra, Nationale Nederlanden en Just kunnen zich niet meer inschrijven voor een behandeling. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.