Privacy verklaring

Praktijk Langstraat verwerkt vele persoons- en persoonlijke gegevens. Daar wordt verantwoordelijk mee om gegaan. In het kort: uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij de praktijk en zullen niet gedeeld worden, behalve om wettelijke redenen, wanneer andere partijen die betrokken zijn in uw behandeling (zoals uw huisarts). Wanneer gefactureerd wordt naar uw verzekeraar, worden de verplichte gegevens voor facturering gedeeld, zoals voorgeschreven door de NZa.

Hieronder vindt u een link naar de officiële privacy verklaring, met alle kleine lettertjes. Download hier.

U heeft uiteraard het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en het “recht op vergeten”. Wilt u hiervan gebruik maken, leg dan contact met de praktijk. De wettelijke bewaartermijn van het medisch dossiers is de wettelijke bewaartermijn van het medisch dossiers is 20 jaar.

Communicatie

Wanneer electronisch informatie gedeeld wordt met anderen, wordt hiervoor altijd de beveiligde communicatie gebruikt van Zorgdomein. Met clienten wordt alleen persoonlijk gecommuniceerd via in de praktijkruimte, telefonisch, beeldbellen in BlueJeans en het aanmeldformulier van de website.

Alleen afspraakgegevens worden via email uitgewisseld.

Als u zelf email stuurt met gevoelige informatie, zal deze na aankomst veilig behandeld worden. Het transport van email en “gratis” email leveranciers (zoals gmail en hotmail) zijn echter niet beveiligd volgens richtlijnen voor gezondheidszorg. Het gebruik van deze diensten is echter aan u, als verzender. Dit geldt ook voor het chat-kanaal WhatsApp.