Cookies en zo

Veel websites gebruiken cookies. Dat is een techniek die onder andere gebruikt wordt om personen te volgen wanneer ze van verschillende websites gebruik maken en wordt veel gebruikt om gegevens te verzamelen over u.

Het publieke deel van de website van Praktijk Langstraat maakt geen gebruik van deze techniek en u kunt ze ook niet uitzetten; dat is al gedaan. Er zijn dus ook geen gegevens bij anderen bekend wanneer u deze website bezoekt. Uw privacy wordt zo gegarandeerd.

Het besloten deel van de website maakt beperkt gebruik van Cookies, namelijk door gebruik te maken van een zogenaamde “sessie cookie”. Dit is een essentieel onderdeel om de werking van het besloten deel te ondersteunen en u kunt het niet uitzetten. Dit gegeven wordt niet gebruikt om u te volgen naar andere websites of partijen. Ook hierin is uw privacy gegarandeerd.

Omdat Cookies niet voor andere doeleinden gebruikt worden, is er ook geen waarschuwing voor en ook geen mogelijkheid om ze te weigeren of in te stellen.