Rechten en klachten

Uw rechten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw belangrijkste rechten zijn:

  • U heeft recht op informatie
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Diverse cliëntenorganisaties kunnen u behulpzaam zijn bij het opkomen voor uw rechten (zie bijv. GGZ.startpagina.nl)

Klachten

Als u niet tevreden bent over uw psychotherapeut kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met hem of haar bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Wilt u geen bemiddeling, dan kunt u ook een klacht indienen bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company. Voor het uiterste geval vallen psychotherapeuten onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u een klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.