Behandelmethoden

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen te helpen met psychische klachten. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Wij werken vooral met kortdurende behandelwijzen in het bijzonder met cognitieve gedragstherapie. Sommige problematiek is complexer van aard vanwege persoonlijkheidsproblematiek of anderen problemen. Deze behandeling bestaat uit een langdurend traject waarbij gebruik gemaakt zal worden van een gespecialiseerde vorm van cognitieve gedragstherapie.

Seksuologie

Een seksuoloog is een therapeut die zich specifiek heeft geschoold op het gebied van seksualiteit. De seksuoloog maakt een vraag of probleem rond seksualiteit bespreekbaar. Zij of hij helpt u het probleem en/of de vraag helder te krijgen en zoekt met u naar de mogelijkheden die kunnen bijdragen tot een gewenste oplossing.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van zowel uw denkpatronen (cognities) als uw gedragspatronen. Het uitgangspunt bij cognitieve therapie is dat feitelijke gebeurtenissen zelf niet zozeer gevoelens veroorzaken, maar dat gedachten die de gebeurtenis bij u oproept u bang, boos of somber maken. Naast negatieve gedachten is wat iemand doet ook van invloed op hoe de persoon zich voelt. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt gekeken welk gedrag niet werkt en wordt nieuw gedrag geoefend.

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

De behandelaar helpt u om de gedachten op te sporen die u depressief maken. Vervolgens wordt gekeken of deze gedachten ook kloppen met de werkelijkheid. Als u tot de conclusie komt dat de gedachte onjuist is, wordt gekeken of u tot een andere gedachte kunt komen die u meer helpt in plaats van dat die u depressief maakt. Voor het slagen van de behandeling met cognitieve gedragstherapie is het noodzakelijk dat u dagelijks huiswerkopdrachten uitvoert. U moet bijvoorbeeld gedachtendagboekjes bijhouden van situaties waarin u zich vervelend voelde en de gedachten die daarmee samenhingen uitwerken. Ook is het mogelijk dat u de opdracht krijgt om te toetsen of bepaalde opvattingen kloppen. Tevens kijkt u samen met uw behandelaar naar welke dingen die u doet die u somber maken (gedragspatronen). Deze gedragspatronen en de omstandigheden brengt u in kaart om vervolgens met oefeningen beter te kunnen reageren op die omstandigheden verminderen.

Schematherapie

Schemagerichte cognitieve therapie is een vorm van therapie die bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie en elementen uit andere therapievormen en richt zich zowel op de problemen die de cliënt(e) in haar huidige leven ervaart, als op ervaringen uit het verleden, die mede de oorzaak van de problemen zijn.

Groepsaanbod

EMDR

Wanneer u een trauma meemaakt kan u daar erg veel last van hebben. Zo kan een trauma er onder andere voor zorgen dat u angstig wordt, u last krijgt van nachtmerries en dat het relaties met anderen nadelig beïnvloedt. Voorbeelden van traumatische ervaringen zijn een misdrijf, ongeval of seksueel misbruik. De Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectief bewezen behandeling voor trauma. Met EMDR wordt door middel van snelle oogbewegingen de traumatische ervaring gereactiveerd met als doel afname van de angsten. Ook kan EMDR voor andere klachten effectief zijn, zoals een specifieke fobie, negatief zelfbeeld en chronische pijn. EMDR wordt aangeboden als een onderdeel van een gehele behandeling.

Interpersoonlijke therapie (IPT)

IPT is een therapie specifiek ontworpen voor de behandeling van depressieve patiënten, gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken. U kunt denken aan problemen als een conflict, overlijden van een dierbare of verlies van werk. In de behandeling ligt de focus op één probleemgebied. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen

Mindfulness

Mindfullness is een methode die u leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag. Aandacht schenken van wat zich voordoet van moment tot moment, zonder oordelen. In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen of te blijven hangen in het verleden, betekent Mindfulness met een milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. Vanuit acceptatie kunt u dan bewust actie ondernemen. U leert hierbij steeds weer terug te keren naar het hier en nu en om kunt gaan met gedachten en emoties die zich voordoen en lastig zijn. Ook wanneer de omstandigheden in uw leven moeilijk zijn leert u zo goed mogelijk om te gaan met wat zich aandient. Door deze ‘houding’ ontstaat er de mogelijkheid om op een bewustere manier te handelen, je minder te laten leiden door de waan van de dag of de stress van het moment. Wetenschappelijk onderzoek heeft positieve resultaten aangetoond bij mensen met chronische pijn, angst, eetproblemen, slaapproblemen, psychosomatische klachten en depressie.

E-health

In onze praktijk worden ook online behandeling ter ondersteuning van de face to face gesprekken aangeboden, zowel binnen de GBGGZ als de SGGZ. Voor Seksuologische behandelingen is er een ruim aanbod aan ondersteuning met de e-health programma,s. Zo heeft u de mogelijkheid om thuis uw behandeling te volgen of om de behandeling te intensiveren door het toevoegen van een of meerdere ‘modules’ van internetbehandeling. Na het intakegesprek binnen de praktijk, kan deze optie aan u worden voorgelegd. Wij maken gebruik van Therapieland als aanbieder van e-health behandelmodules. De behandelmodules zijn ontwikkeld aan de hand van evidence based richtlijnen. In veel gevallen is het gebaseerd op principes vanuit de Cognitieve Gedragstherapie of Oplossingsgerichte therapie. Er kan worden gekozen uit verschillende modules. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de praktijk. Hier is een overzicht van de e-Health behandelmodules die beschikbaar zijn.