Behandelinformatie

Aanmelden

Tijdens het eerste telefoongesprek vindt er een korte taxatie plaats van klachten en problemen en wordt er informatie gegeven over de wachttijd en behandelinformatie.
Voordat u bij ons komt voor eerste gesprek, het intakegesprek, wordt er gekeken of u een geldige verwijsbrief heeft van uw huisarts. Indien de behandeling geheel voor eigen rekening is, is er geen verwijsbrief nodig. Tevens ontvangt u voor de intake een digitale klachtenvragenlijst. Naar het eerste gesprek brengt u mee uw verwijsbrief en een geldig identiteitsbewijs. Voor de SGGZ heeft u altijd een intakegesprek met mw. Vera Langstraat. Voor de GBGGZ vindt een intakegesprek ook plaats bij de andere psychologen binnen onze praktijk. De afspraak is dat elk tweede gesprek gedaan wordt in aanwezigheid van mw. Langstraat en het beloop van uw behandeling via uw behandelaar met mw. Langstraat geëvalueerd wordt.

Intake

In het intakegesprek wordt er een inventarisatie van uw klachten en problemen gemaakt, het beloop hiervan en in welke context deze zich voordoen . Afhankelijk van de aard van uw problematiek wordt in het tweede en derde gesprek verder onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door te kijken naar uw ontwikkelingsgeschiedenis en door het afnemen van vragenlijsten. Na het eerste gesprek ontvangt u van ons een behandelovereenkomst met praktische afspraken.

Behandeling

Indien de problematiek helder is worden er afspraken gemaakt met u waarop de behandeling zich zal richten en welke methodieken hiervoor gebruikt worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. Behandeling bij Praktijk Langstraat is conform de richtlijnen en standaarden van het Trimbos Instituut. Ook wordt er een schatting gedaan of het gaat om een kort psychotherapeutisch traject (5 tot 12 sessies) GBGGZ of dat er sprake is van een langduriger traject SGGZ vanwege de complexiteit van de problematiek.

Uw huisarts wordt automatisch op de hoogte gebracht betreffende een korte samenvatting van u klachten en problemen, een diagnose en het behandelplan. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Het is bij sommige behandelingen bevorderlijk om naasten (zoals partner, familie of vrienden) bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met u en soms moet hiervoor zelfs een toestemmingsverklaring voor worden opgesteld. Naasten die uit zichzelf bij de behandeling betrokken willen worden, staan we nooit te woord zonder toestemming van u.

Afsluiten

Tijdens en aan het eind van de behandeling kunnen ook vragenlijsten worden gebruikt om uw behandeling te evalueren.
Tevens maken wij gebruik van de CQI binnen de GBGGZ, om de ervaren kwaliteit van uw behandeling te kunnen evalueren met als doel de zorg binnen onze praktijk te optimaliseren. Cliënten waarderen ons momenteel zeer goed

Wij willen u hierbij attent maken dat u uw feedback betreffende onze praktijk kunt melden op zorgkaart.nl, het onafhankelijke online kwaliteitsplatform voor de zorg.

Video gesprekken

U kunt de sessie ook online doen. Geef dit van tevoren aan. U ontvangt dan voor het gesprek een email-bericht met de afspraakgegevens en een link naar WeSeeDo. Wanneer u de link opent, zal in de web-browser een video-gesprek gestart worden. Dit werkt op vrijwel alle moderne computers, telefoons en tablets. Voor tips voor een goed en rustig gesprek, lees deze aanwijzingen van WeSeeDo.

Sommige behandelingen lenen zich niet voor video gesprekken, zoals EMDR en groepsbehandelingen. Deze sessies moeten dan uiteraard in de praktijkruimte plaats vinden.